Warning: A non-numeric value encountered in /data/7/0/70f3ac84-aedf-4bdf-97f6-7af3ca63eb89/fitlady.sk/web/wp-includes/functions.php on line 68
Obchodné podmienky -

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Bc. Jennifer Mendozová – FITLADY, so sídlom Fričkovce 200, 086 42 Hertník, Slovenská republika, IČO: 50681770
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
Všetky objednané materiály sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho alebo informačného produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: obchod@fitlady.sk
Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.
Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami predávajúceho a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

3. Platobné podmienky

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.
Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou Vám bude táto čiastka zúčtovaná z Vášho bankového účtu.

Vybrané FitLady produkty môžete zaplatiť:
A. Pomocou platobnej karty cez platobný nástroj GoPay
Platba nám príde okamžite, takže aj produkt Vám do Vašej mailovej schránky pošleme v priebehu pár minút. Ide o najrýchlejší spôsob platby, tj. najrýchlejšie získanie produktu.

B. Prevodom na účet cez internet banking z akejkoľvek banky
Prevod na účet medzi bankami trvá približne 2-3 dni, takže produkt Vám budeme môcť odoslať až po prijatí platby.

Platbu môžete posielať na účet:
SK42 8360 5207 0042 0597 0922
Pri platbách prevodom použite ako variabilný symbol číslo objednávky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje tu:
obchod@fitlady.sk
jennifer@fitlady.sk

4. Dodacie lehoty

Elektronické produkty Vám prídu e-mailom automaticky ihneď po zaplatení resp. po pripísaní platby na účet. Ak by Vám produkty neprišli, neváhajte nás urýchlene kontaktovať.
Objednávky hmotných produktov vybavujeme priebežne, vrámci svojich možností, najneskôr ich však odosielame do 7 dní od uhradenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, ak by sme neboli schopní tento termín dodržať (cestovanie, choroba…) Vás budem včas informovať.

5. Spôsob dodania tovaru

Tovar posielam Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. Ak zásielka nepríde do 14 dní od zadania objednávky, neváhajte nás kontaktovať, budeme po balíčku spoločne pátrať.

Elektronické produkty sú zasielané automaticky e-mailom.

6. Ochrana osobných údajov

Záleží nám na Vašom súkromí. Informácie o našich zákazníkoch neposkytujeme, nepredávame ani nijako nezdieľame s tretími stranami. Ani nikdy nebudeme!

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dobrovoľným vyplnením Vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním.
Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predavajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

7. Záručná doba a reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Reklamácie sú posudzované individuálne, v prípade problémov či otázok ma kontaktujte e-mailom.

Zodpovedáme za:
A. dodržanie ceny, ktorá bola platná včase odoslania objednávky zákazníkom
B. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
C. dodanie tovaru v takom množstve v akom bol uvedený na objednávke
D. priloženie dokladu

Nenesieme zodpovednosť za:
A. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
B. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
C. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ako zákazník máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 10 dní od prevzatia tovaru. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000Z.z.). V tejto lehote musí kupujúci spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy oznámi zákazník predávajúcemu spolu s faktúrou a neodkladne zašle nepoškodený a neznehodnotený tovar späť predávajúcemu. Predávajúci vráti zákazníkovi zaplatenú cenu tovaru a to najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.

Tovar je nutné zaslať na vlastné náklady. Neposielajte tovar dobierkou. Je nevyhnutné ma vopred kontaktovať e-mailom na obchod@fitlady.sk.
DVD nosiče nie je možné vrátiť v nasledovných prípadoch:
A. tovar je mechanicky poškodený
B. DVD nosič má zjavné známky používania (poškrabanie, kopírovanie)

9. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.1.2017
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11. Kontaktné údaje

Jennifer Mendozová – FitLady
Fričkovce 200
086 42 Hertník
Slovakia

IČO: 50 681 770
Nie sme platcovia DPH

Číslo účtu: SK42 8360 5207 0042 0597 0922
Email: obchod@fitlady.sk, jennifer@fitlady.sk
Telefónne číslo: 0949 797 457